Strona główna | Techniki i technologieZbiorniki na substancje płynne

Zbiorniki na substancje płynne

Częstym problemem w obszarze przechowywania lub czasowego buforowania odpadów jest niebezpieczny materiał płynny w dużych ilościach. Ścieki, gnojowica, substraty biologiczne z biogazowni lub inne płynne substancje są w zasadzie obojętne dla środowiska, ale ich stałe nie kontrolowane wycieki mogą stanowić poważny problem, skażając wody i otoczenie.

Fot. Zremb Poland

Zbiorniki do przechowywania potencjalnie niebezpiecznych substancji płynnych projektowane są jako szczelne konstrukcje żelbetowe. Tutaj w fazie projektu szczelne znaczy o jednolitej żelbetowej strukturze. Na budowie już tak nie jest. Dostępna powszechnie technologia pozwala wykonywać ściany żelbetowe w szalunkach, ale w większości z zastosowaniem ściągów przelotowych, po których to pozostałe otwory należy uszczelnić. I tu ta pozorna szczelność się kończy.

Firma Zremb Poland Sp. z o.o. opracowała szalunek nie wymagający żadnych ściągów, a więc wyeliminowała pozostające po nich otwory i ograniczyła jakiekolwiek przecieki.

Deskowanie cylindryczne typu Zremb jest uniwersalnym systemem szalunkowym przeznaczonym do wykonywania zbiorników i innych konstrukcji żelbetowych.

Podstawowym elementem systemu są płyty szalunkowe zewnętrzne i wewnętrzne, będące opatentowanym i nieustannie modernizowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Opracowany przez Zremb Poland sposób łączenia płyt szalunkowych eliminuje wspomnianą już konieczność stosowania jakichkolwiek ściągów przelotowych. Tak wykonany zbiornik, pozbawiony technologicznych otworów gwarantuje najwyższy poziom szczelności, przy zachowaniu minimalnego nakładu pracy. Gabaryt i ciężar płyt szalunkowych jest tak dobrany, aby montaż i demontaż mógł się odbywać ręcznie, a więc system sprawdzi się wszędzie, nawet na budowach, gdzie nie ma możliwości użycia dźwigów. Deskowanie doskonale odnajduje się jako szalunek do wykonania zbiorników na wodę, gnojowicę, popłuczyny i odpady rzeźnialniane, silosów betonowych, reaktorów biogazowni, fundamentów pod zbiorniki stalowe lub elektrownie wiatrowe.Na zdjęciach: budowa żelbetowego zbiornika na substancje płynne z wykorzystaniem deskowań cylindrycznych typu Zremb
Fot. Zremb Poland

Specyfika rozwiązań konstrukcyjnych deskowania umożliwia też niezależne stosowanie części zewnętrznej jak i wewnętrznej szalunku. Takie możliwości otwierają wykonawcom szeroką gamę zastosowań specjalistycznych. Okrągłe stopy fundamentowe, podstawy elektrowni wiatrowych, podstawy zbiorników, to konstrukcje do których wykonania wystarczy zastosować część zewnętrzną szalunku. Nie wymaga ona w takich przypadkach żadnych zamocowań. Zastosowanie zaś samej części wewnętrznej deskowania może posłużyć jako szalunek ściany wewnętrznej do renowacji już istniejących konstrukcji cylindrycznych np. starych zbiorników na gnojowicę, których powierzchnia została zniszczona przez erozję.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Postępowanie z wytworzonymi odpadami Recykling na placu budowy Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Transport odpadów niebezpiecznych Dlaczego nie warto robić benzyny z odpadów. Piroliza tworzyw sztucznych - prawdy i mity Sposób myślenia. Gorączka złota Płyty izolacyjne dla budownictwa z odpadowych surowców termoplastycznych Zużyte baterie i akumulatory. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i techniczne Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych Utylizacja olejów przepracowanych Odpady medyczne i weterynaryjne Sposób myślenia. Jeśli nie piroliza, to co? Inne metody termicznego przekształcania odpadów Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne po 1 czerwca 2015 r. Profesjonalna zbiórka i zagospodarowanie zużytych opon Gdzie się podziały hałdy? Jak Feniks z popiołów Klasyfikacja odpadów według Polaka i według przepisów Unii Europejskiej Klasyfikacja odpadów, czyli małpa z brzytwą Rozważania o przyszłości, czyli Rejestr i Baza Danych o Odpadach Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji. Teoria i praktyka Ładowarki dla zakładów gospodarki odpadami Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie - zagrożenia Skuteczna ochrona opon Analiza eksperymentalna dekompozycji opon metodą water-jet Logistyka powtórnego zagospodarowania odpadów i możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwach hutniczych Kompaktory na składowiska Wydajne i oszczędne maszyny do kompostowania Sposób myślenia. Recykling okiem technologa Mobilne zbiorniki paliwa