Strona główna | Techniki i technologieProdukcja granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych?

Produkcja granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych?

Firma Mo-BRUK S.A. uzyskała patent na wytwarzanie syntetycznego kruszywa. W oparciu o innowacyjną technologię spółka prowadzi produkcję granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w dwóch swoich zakładach - w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi (od 1997 roku) oraz w oddanym do użytkowania w drugiej połowie 2014 roku Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu.

Siedziba firmy Mo-BRUK S.A.

Udzielenie przedmiotowego patentu świadczy o bardzo innowacyjnym podejściu firmy Mo-BRUK S.A. do przetwarzania odpadów. Wyżej wskazana technologia znajduje zastosowanie w procesie odzysku odpadów nieorganicznych takich jak żużle i popioły ze spalarni odpadów, osady pogalwaniczne, odpady z obróbki metali itp. Dzięki uzyskanemu patentowi, Mo-BRUK umocnił swoją przewagę konkurencyjną na  rynku stabilizacji ww. odpadów.

Źródło i zdjęcie: Mo-BRUK S.A.
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Specjalistyczny osprzęt dla składowisk

Gospodarka odpadami związana jest z działalnością człowieka zarówno w sferze przemysłowej, rolniczej, jak i usługowej. Dlatego rozwiązania techniczne i koncepcyjne gospodarki odpadami rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Dotyczy to także specjalistycznego sprzętu do maszyn. Czytaj więcej
RAPORTY I ZESTAWIENIA