Strona główna | Techniki i technologiePonowne wykorzystanie destruktu asfaltowego

Ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego

Częste remonty nawierzchni drogowych powodują powstawanie dużej ilość odpadów.
Materiał ten zgodnie z PN-EN 13108-8:2006 określany mianem destruktu asfaltowego
i jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska. Można go jednak ponownie wykorzystać.

Instalacja dozowania destruktu w wytwórni mas bitumicznych
Fot. Madro Kraków


Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych wytworzonych z destruktu asfaltowego z warstwy ścieralnej i wiążącej, oraz wytworzonych z nowych materiałów, opublikowane przez IBDiM potwierdziły, że recykling warstw z betonu asfaltowego z udziałem destruktu w ilości 10–30% nie pogarsza wartości technicznej podbudowy i warstwy wiążącej. Ilość dozowanego destruktu zależy głównie od jego wilgotności i temperatury otoczenia. Przyjęto, że przy wilgotności destruktu ok. 5% w otaczarkach cyklicznych można dodawać do 20% tego materiału, natomiast przy wilgotności poniżej 2% i temperaturze otoczenia ponad 20°C wartość ta może sięgać 30%.

Urządzenia pozwalające na dozowanie destruktu bezpośrednio do mieszalnika produkuje firma Madro Kraków z siedzibą w Niepołomicach. Proces ten przeprowadzany jest z zastosowaniem metody przepływu, w której materiał ulega ogrzaniu wskutek absorpcji ciepła od podgrzanego w suszarce kruszywa. W zależności od rodzaju wytwórni mas bitumicznych dostępne są dwa układy dozowania destruktu. Firma Madro Kraków opracowała również sposób dozowania destruktu przez bęben suszarki wytwórni mas bitumicznych.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco
TEMAT MIESIĄCA
Sposób myślenia. Recykling okiem technologa

Recykling stał się współcześnie pojęciem modnym. Możemy obserwować, jak na naszych oczach rozwija się dziedzina gospodarki polegająca na przetwórstwie odpadów i produkcji wyrobów rynkowych. Dzięki takim działaniom przestają rosnąć, a czasami wręcz maleją, hałdy niepotrzebnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Recykling stał się niezbędnym elementem nowoczesnych gospodarek rozwijających się w sposób intensywny. Pozwala na zwiększenie efektywności procesów gospodarczych, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów. Jest współczesną alternatywą dla gospodarek o rozwoju ekstensywnym, gdzie wzrost produkcji był związany z koniecznością większej ilości surowca i odpadów. Czytaj więcej