Strona główna | Techniki i technologiePonowne wykorzystanie destruktu asfaltowego

Ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego

Częste remonty nawierzchni drogowych powodują powstawanie dużej ilość odpadów.
Materiał ten zgodnie z PN-EN 13108-8:2006 określany mianem destruktu asfaltowego
i jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska. Można go jednak ponownie wykorzystać.

Instalacja dozowania destruktu w wytwórni mas bitumicznych
Fot. Madro Kraków


Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych wytworzonych z destruktu asfaltowego z warstwy ścieralnej i wiążącej, oraz wytworzonych z nowych materiałów, opublikowane przez IBDiM potwierdziły, że recykling warstw z betonu asfaltowego z udziałem destruktu w ilości 10–30% nie pogarsza wartości technicznej podbudowy i warstwy wiążącej. Ilość dozowanego destruktu zależy głównie od jego wilgotności i temperatury otoczenia. Przyjęto, że przy wilgotności destruktu ok. 5% w otaczarkach cyklicznych można dodawać do 20% tego materiału, natomiast przy wilgotności poniżej 2% i temperaturze otoczenia ponad 20°C wartość ta może sięgać 30%.

Urządzenia pozwalające na dozowanie destruktu bezpośrednio do mieszalnika produkuje firma Madro Kraków z siedzibą w Niepołomicach. Proces ten przeprowadzany jest z zastosowaniem metody przepływu, w której materiał ulega ogrzaniu wskutek absorpcji ciepła od podgrzanego w suszarce kruszywa. W zależności od rodzaju wytwórni mas bitumicznych dostępne są dwa układy dozowania destruktu. Firma Madro Kraków opracowała również sposób dozowania destruktu przez bęben suszarki wytwórni mas bitumicznych.

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco
TEMAT MIESIĄCA
Recykling na placu budowy

Odpady z opakowań czy resztek materiałów powstające w procesie budowlanym są wywożone poza plac budowy, aby tam ulec przetworzeniu. Takie postępowanie jest kosztowne, bo: trzeba wszystko zebrać i posortować, wywieźć czasami dość daleko, a następnie nierzadko dopłacić recyklerowi, aby zechciał odpady odebrać. Czy można znaleźć sposób na to, aby pozbyć się niepotrzebnych śmieci, a jednocześnie zaoszczędzić pieniądze lub – być może – wręcz na tym zarobić? I wszystko w zgodzie z prawem? Tak, istnieje taki sposób, a właściwie jest wiele takich sposobów, zebranych pod wspólną nazwą „recyklingu lokalnego”. Czytaj więcej