Strona główna | Reklama

Reklama

REKLAMA W KWARTALNIKU NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Reklama w magazynie NGO
e-mail : redakcja@e-gospodarkaodpadami.pl
tel.: 22 646 75 21 do 24

Reklama w Internecie

internet@pcbmedia.pl
PREZENTACJA FIRM
Graco
TEMAT MIESIĄCA
Sposób myślenia. Recykling okiem technologa

Recykling stał się współcześnie pojęciem modnym. Możemy obserwować, jak na naszych oczach rozwija się dziedzina gospodarki polegająca na przetwórstwie odpadów i produkcji wyrobów rynkowych. Dzięki takim działaniom przestają rosnąć, a czasami wręcz maleją, hałdy niepotrzebnych odpadów przemysłowych i komunalnych. Recykling stał się niezbędnym elementem nowoczesnych gospodarek rozwijających się w sposób intensywny. Pozwala na zwiększenie efektywności procesów gospodarczych, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów. Jest współczesną alternatywą dla gospodarek o rozwoju ekstensywnym, gdzie wzrost produkcji był związany z koniecznością większej ilości surowca i odpadów. Czytaj więcej