Strona główna | Baza aktów prawnych

Baza aktów prawnych

‹‹‹ poprzednia1234567następna ›››


BATERIE I AKUMULATORY

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny. Aktualność danych przepisów należy sprawdzić na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666)

Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach.

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków.

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 882 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej.

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej.

Dz.U. 2010 nr 164 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

Dz.U. 2010 nr 36 poz. 201 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej.

Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dz.U. 2009 Nr 172 poz. 1341 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

Dz.U. 2009 Nr 163 poz. 1304 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nie osiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1209 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1156 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1155 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru.

‹‹‹ poprzednia1234567następna ›››
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej