Strona główna | Baza aktów prawnych

Baza aktów prawnych

‹‹‹ poprzednia1234567następna ›››


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny. Aktualność danych przepisów należy sprawdzić na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495)

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1342 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1092 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1017 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 102 poz. 856 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 837 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 783 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 92 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 682 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 627 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 68 poz. 582 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego.

Dz.U. 2006 nr 46 poz. 332 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dz.U. 2006 nr 19 poz. 152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu.

‹‹‹ poprzednia1234567następna ›››
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej