Strona główna | Baza aktów prawnych

Baza aktów prawnych

‹‹‹ poprzednia1234567następna ›››


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Poniższe zestawienie ma charakter informacyjny. Aktualność danych przepisów należy sprawdzić na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495)

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1342 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1092 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1017 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 102 poz. 856 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 837 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 783 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 92 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 682 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 627 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 68 poz. 582 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego.

Dz.U. 2006 nr 46 poz. 332 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dz.U. 2006 nr 19 poz. 152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu.

‹‹‹ poprzednia1234567następna ›››
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler
TEMAT MIESIĄCA
Zagospodarowanie elektroodpadów

Niniejsze opracowanie przedstawia propozycję usprawnienia gospodarki elektroodpadami poprzez wprowadzenie depozytu zwrotnego, który znacznie usprawniłby odbiór i przekazywanie elektroodpadów do właściwych zakładów przetwarzania. Praca krótko przedstawia także słabości obowiązujących w Polsce unormowań i luki nowych propozycji rządowych. Czytaj więcej