Strona główna | AktualnościO gospodarce odpadami w Opolu i Krakowie

O gospodarce odpadami w Opolu i Krakowie

Wokół kwestii związanych z gospodarką odpadami koncentrowała się dyskusja z udziałem opolskich wójtów i burmistrzów, która odbyła się 11 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W spotkaniu, na zaproszenie marszałka województwa, Andrzeja Buły, wziął udział podsekretarz stanu w MŚ Janusz Ostapiuk. Wiceminister przedstawił m.in. planowane prace w resorcie środowiska w zakresie legislacji i projektowania gospodarki odpadami.

W Opolu

Spotkanie było okazją także do omówienia stanu wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwestie te przedstawiła Małgorzata Szymborska, Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami MŚ, jednocześnie oceniając pozytywnie stan realizacji ustawy w woj. opolskim. Przedstawiciele gmin poinformowali natomiast o najistotniejszych problemach, z jakimi spotkali się przy wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozmawiano też o zagadnieniach związanych z planowaniem gospodarki odpadami na poziomie województwa i funkcjonowania instalacji regionalnych. Problemem najczęściej wskazywanym przez samorządy był brak strumienia odpadów w instalacjach spełniających wszystkie wymagania przepisów ochrony środowiska. Instalacje funkcjonujące w województwie opolskim w zdecydowanej większości są nowoczesne, o wysokim standardzie. Dlatego samorządowcy podkreślali, że należy podjąć działania zapewniające pełne wykorzystanie ich mocy przerobowych.

Minister Ostapiuk wskazał z kolei na potrzebę weryfikacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami i konieczności przygotowania planów inwestycyjnych, tak aby gospodarka odpadami na ternie województwa była prowadzona w sposób racjonalny i zgodny z hierarchią postępowania z odpadami.

W Krakowie

Podczas wizyty w Krakowie (12 marca) minister odwiedził budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Inwestycja ta realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Termin jej zakończenia i uzyskania pozwolenia na eksploatację przewidziano na maj 2015 r. Planowana instalacja będzie jedną z nowocześniejszych w Europie.

Źródło: www.mos.gov.pl

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiceminister Ostapiuk: potrzebne inwestycje w gospodarce odpadamiDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Specjalistyczny osprzęt dla składowisk

Gospodarka odpadami związana jest z działalnością człowieka zarówno w sferze przemysłowej, rolniczej, jak i usługowej. Dlatego rozwiązania techniczne i koncepcyjne gospodarki odpadami rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Dotyczy to także specjalistycznego sprzętu do maszyn. Czytaj więcej
RAPORTY I ZESTAWIENIA