Strona główna | AktualnościDywidenda rekomendowana przez spółkę Geotrans S.A.

Dywidenda rekomendowana przez spółkę Geotrans S.A.

Geotrans S.A, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, planuje hojnie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę 1 mln zł dywidendy za 2015 rok, co daje 0,20 zł na akcję. To ponad 55 proc. osiągniętego zysku netto Geotrans S.A, który wyniósł 1,76 mln zł.

Zarząd Geotrans S.A. zdecydował, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, planowanego na 30 czerwca, będzie rekomendował wypłatę 56,7 proc. zysku za 2015 rok. Akceptacja uchwały przez Akcjonariuszy nt. podziału zysku będzie oznaczała wypłatę dywidendy w takiej samej wysokości, jak rok wcześniej. Terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca, zaś jej wypłaty - 21 lipca 2016 roku. Zgodnie z zamierzeniem Zarządu Geotrans S.A., pozostała część zysku (764,8 tys. zł) zostanie przeznaczona na wzrost kapitału zapasowego.

"Dobra i stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na istotne podzielenie się zyskiem
z naszymi akcjonariuszami. Chcemy, aby akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej Geotrans S.A, byli nagradzani poprzez korzystanie z prawa do dywidendy" - powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą przeznaczone na  zwiększenie kapitałów rezerwowych, które mogą m.in. zostać wykorzystane na  realizację planowanych akwizycji w 2016 roku. 29 kwietnia Spółka poinformowała o zawarciu term-sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji Apanet, podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech (m.in. branża systemów sterowania i kontroli zużycia mediów).

"Oprócz rozmów nt. udziałów w Apanet S.A., naszą intencją jest przejęcie podmiotu z branży inżynieryjnej. Chcielibyśmy wejść w perspektywiczny sektor robót budowlano-montażowych, szczególnie dla firm z bliskiej nam branży wodno-kanalizacyjnej. Wierzymy, że obydwie akwizycje sfinalizujemy jeszcze w tym roku i przyczynią się one do wzrostu skali naszej działalności oraz wygenerowania istotnych synergii" - dodał Przemysław Weremczuk.

Spółka od kilku kwartałów odnotowuje dynamiczną poprawę sprzedaży i zysków. W I kwartale 2016 roku Geotrans osiągnął wysokie dynamiki wyników finansowych przekraczające 300 proc. w skali roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 5,2 mln zł, przy zysku EBITDA i netto rzędu 1,3 i 1 mln zł. Spółka zachowała wysokie rentowności na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Rentowności na sprzedaży i EBITDA przekroczyły 25 proc. Rentowność netto wyniosła 19,9 proc. W każdym z prowadzonych segmentów (odbiór komunalnych osadów ściekowych rekultywacja terenów zdegradowanych i zagospodarowanie ubocznych odpadów spalania), Spółka osiągnęła wzrost skali działalności.

"W dalszym ciągu posiadamy duży potencjał rozwoju. Sukcesywnie wygrywamy kolejne przetargi - w maju pozyskaliśmy ważny kontrakt na odbiór komunalnych osadów ściekowych we Wrocławiu. Z kolei w I kwartale tego roku nawiązaliśmy współpracę z partnerami w Cieszynie i Katowicach" - uzupełnił Przemysław Weremczuk.

Źródło: Geotrans S.A.
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Graco Interhandler Kubota
TEMAT MIESIĄCA
Hakowce i przyczepy podkontenerowe KH-Kipper

Znany producent zabudów firma KH-Kipper dostarcza również szereg produktów dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w obszarze sektora komunalnego. Są wśród nich własnej konstrukcji wywrotki do selektywnej zbiórki odpadów, urządzenia hakowe oraz przyczepy podkontenerowe z wywrotem. Czytaj więcej